Oferta:Śruby

    Śruby:

  • śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na części trzpienia PN 82101 (DIN 931): kl 5.8; 8.8; 10.9; 12,9
  • śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości trzpienia PN 82105 (DIN 933): kl 5.8; 8.8; 10.9; 12,9
  • śruby z łbem sześciokątnym z gwintem drobnozwojnym PN 82101 (DIN960) i PN 82105 (DIN 961): kl. 8.8; 10.9; 12,9
  • śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym PN 82302 (DIN 912): kl. 8.8; 10.9; 12.9
  • śruby z łbem stożkowym z podsadzeniem PN 82402: kl. 4.8; 8.8
  • śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem PN 82406 (DIN 603)
  • inne