System zarządzania wg ISO 9001:2008

W dniu 30.07.2008 został przyznany certyfikat potwierdzający realizację przez firmę Metalmarket założeń w zakresie systemu zarządzania jakością normy ISO 9001:2000.

Certyfikacja została przeprowadzona zgodnie z procedurą certyfikacji i audytowania TUV CERT i podlega systematycznym audytom nadzorującym.